MGCC Competition - Progressive Outright results for 2015

(Hover over column headings for full text) (Last updated 19-Sep-2015)

Place Name Rgtn Car 1
ER
2
MM
3
MC
4
RRH
5
SS
6
SR
7
RRO
8
PIS
9
PIR
10
MO
11
RRH
12
AA
13
RRK
14
GM
Total Award
Total
Events
1 Richard Collett MGA Coupe MGA 01 16 15     10 14   11 19 16 11 18     130 130 9
2 Paul Slawinski MGB MG 066 15 16   9 7 5 16 9 16 12 10 14     129 124 11
3 Graeme Adams MG Midget FROG 19 19   14 4 7 5 6 8 17 14 10     123 119 11
4 Frank Oostermeyer MGB GT 01141 H       19 16 12   17 12 6 19 6     107 107 8
5 Don Woods MGB 30196 H 17 8   12 8   16     15 13 13     102 102 8
6 Jon McGovern MG TF 160 MG 0160 11 13   17       12 6 5 17 17     98 98 8
7 Charles Almond MGB LTB 132   10   13 14   12 15 5     20     89 89 7
8 Bryan Gibson MGB Fastback CH 6961       18 17 3   16 13   18       85 85 6
8 Peter Jackson MGBGTV8 11063 H 10     6 9 15   13 9   8 15     85 85 8
10 Ron Ghiggino I MGF VVCMGF 7 4   11 6 10 20       16 8     82 82 8
10 Greg Mouritz MGB 13401 H 5 7     3 13 8 3 20 10 2 11     82 82 10
12 Daryl Coon MGB 22331 H 18 17   5 12 20                 72 72 5
13 Ron Bilston MGB MGB 72       2 2 8 16 5 11 2 5       51 51 8
13 Mike Ellsmore MGA 09585 H   14   15 13 9                 51 51 4
15 Doug Hastie MG TD CH 2328 6 11               19   12     48 48 4
16 Greg White MGB 11398 H         18 6   20             44 44 3
16 Ian Mayze MGB 14685 H 14     1 1 1   4 17   6       44 44 7
18 Graeme Ruby I MGBGTV8 01793 H         19 4         20       43 43 3
19 Peter Valentine 01754H MGB         11     14 15           40 40 3
19 Ross Boyd MGB GTV8 RV8GT         15 17   8             40 40 3
21 Graeme Ruby MGB LHK 037   12   10               16     38 38 3
22 Andrew Church MGF NR               18 18           36 36 2
23 Rob Woodfull MGTD TD 1051             16     18         34 34 2
23 David Witham 12997H MGB           2 19 1 10     2     34 34 5
23 Rod Cooper MGB NR       15             15 4     34 34 3
26 Aubrey Paverd II MGF Trophy 160 NR               19 14           33 33 2
27 Rob Forster MG Midget 09424 H   9         9     13         31 31 3
27 Rod Wells MG Midget NR         20 11                 31 31 2
29 Jack Almond MGB LTB 132   5         6         19     30 30 3
30 Bruce Ellis MG TC TC 444             18     8         26 26 2
30 Jan Rattray MGB 30196 H 17           2     7         26 26 3
32 Ian Clusker 20992H MG Midget           16   2 7           25 25 3
32 Matthew Magilton MG TF GHU 629                   20   5     25 25 2
34 Peter Andrian MGB GT 12013 H         5 18                 23 23 2
35 Bruce Lamont MGA 13375 H 1           18     3         22 22 3
36 Chris Randall MGB GT V8 4862H       20                     20 20 1
36 Gavin McHugh MG Midget CH 3145   20                         20 20 1
36 Wal Robinson MGB  GT MG 1756 20                           20 20 1
39 Paul Rutland MGB 08781 H           19                 19 19 1
40 Brett Herlihy MG Midget CH 3125   18                         18 18 1
40 Ross Holt MGB s/c 22331 H 18                           18 18 1
42 John Kelso MGB 05593 H 13           4               17 17 2
42 Mark D' Atri MGF MRKSMG             12     5         17 17 2
42 Narelle Poloso MGB 62479H             12   3 2         17 17 3
45 Andrew Regens MGTF 160 AR II       7             9       16 16 2
45 Neil McGilp MGB V8 GER 042               7 2   7       16 16 3
47 Allen Ashworth MGB MG 6999                   15         15 15 1
48 Noel Clacher MGB V8 s/c 23101 H   1                 12 1     14 14 3
49 David Hutchings MGA 09056 H 9     4                     13 13 2
50 Natalie Baker MGZT 190 UVH 180 12                           12 12 1
50 Stewart Baker MG ZT 190 UVH 180 12                           12 12 1
52 Ashley Hunter MG Midget M1                   11         11 11 1
53 James Saint I MGB                 10             10 10 1
54 Ian Northcott MGA Twin Cam 04696 H                   9         9 9 1
54 Ken Price MG ZS 190 KP 099 2                     7     9 9 2
54 Doug Morrissey MGB GT 04959 H                       9     9 9 1
57 David Ritchie MG TF 13388 H             8               8 8 1
57 Ian Powell MGB 10572 H 8                           8 8 1
57 Stephen Michel MGV8 MGB GT V8       8                     8 8 1
60 John Oliver MG TC MG 6643 6                           6 6 1
60 Robin Page MG J2 19638 H   6                         6 6 1
62 Bernadette Tait MG ZT 180 MT 000 4           1               5 5 2
62 Michael Tait I MGZT 190 MT 000 4           1               5 5 2
64 Bruce Heal MG RV8 WDA 132                 4           4 4 1
64 David Nicholls MG Midget NR                     4       4 4 1
64 Walter Magilton I MGA 08533H             4               4 4 1
67 Adrian Azzopardi I MGB 62479H                     3       3 3 1
67 Bob Sellwood MGB 20720 H   3                         3 3 1
67 Graham Bradford MGF 1BQ7MN 3                           3 3 1
67 Nathan Fuller MG Midget NR       3                     3 3 1
67 Keith Jackson MGB MG 0069                       3     3 3 1
72 Phillip Knight MGB MG 940               1 1           2 2 2
72 Joanna Smith MGB MG 066             1       1       2 2 2
72 Leonie Price MG ZS 190 KP 099 2                           2 2 1
72 Marjorie Halford I MGB GTV8 24164 H   2                         2 2 1
Place Name Rgtn Car 1
ER
2
MM
3
MC
4
RRH
5
SS
6
SR
7
RRO
8
PIS
9
PIR
10
MO
11
RRH
12
AA
13
RRK
14
GM
Total Award
Total
Events